Wolnomularska Loża Misyjna Kamień nad Łyną na Wschodzie Olsztyna

Loża Misyjna
Kamień nad Łyną na Wschodzie Olsztyna

Trzeba być wielkim człowiekiem, aby uwierzyć, że jest coś większego od nas.

Dnia 14 maja 2022r. na mocy uchwały Rady Zakonu Wielkiego Wschodu Francji, na wniosek Sprawiedliwej i Doskonałej Loży Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska, podczas ceremonii Zapalenia Świateł powołana do życia została Loża Misyjna Kamień nad Łyną ukonstytuowana na Wschodzie Olsztyna.

Wolnomularstwo

W dużym uproszczeniu wolnomularstwo, zwane także masonerią jest dobrowolnym, głęboko humanistycznym ruchem filozoficzno-społecznym stawiającym sobie za cel poprawę losu Ludzkości - głównie poprzez samodoskonalenie jego członków (wolnomularzy).

~ dowiedz się więcej ~

Historia

Historię wolnomularstwa można podzielić na trzy znaczące okresy: wolnomularstwa legendarnego, operatywnego (związanego z rzeczywistą pracą murarską) i spekulatywnego (związanego z samodoskonaleniem i nawiązującym symboliką do czasów minionych).

Wielki Wschód Francji

Największa liberalna obediencja masońska na świecie zrzeszająca prawie 50 tysięcy wolnomularzy w 1150 lożach. Loża Misyjna "Kamień nad Łyną" działa pod auspicjami Wielkiego Wschodu Francji.

Prace Loży

Prace odbywają się w miejscu znanym Wolnomularzom. Porządek prac prowadzony jest według Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. Zapraszamy Braci i Siostry do uczestnictwa w spotkaniach Loży.