Deski Wolnomularskie - Trójkąt Wolnomularski Kamień nad Łyną na Wschodzie Olsztyna
pióro i inkaust

Deski

Będę starał się żyć pełen miłości i troskliwości, wedle zasad Równości i Prawości.

Loża jest miejscem spokojnej, intelektualnej dyskusji o różnorodnym charakterze - m.in. społecznym, filozoficznym, historycznym czy symbolicznym. Punktem wyjścia do takiej dyskusji jest często przygotowane przez Brata czy Siostrę wystąpienie, nazywane zwyczajowo deską. Warto jednak podkreślić, że żadna z desek nie jest w założeniu pracą naukową, która ma przedstawiać określoną Prawdę Obiektywną, a indywidualne, subiektywne i autorskie spojrzenie na daną kwestię. Rolą takiego wystąpienia nie jest więc wyłożenie ex cathedra pewnej nauki, ale raczej zapis własnych przemyśleń i zaproszenie do stawiania własnych pytań i udzielania własnych odpowiedzi przez grono słuchające.

Już niedługo uchylimy rąbka tajemnicy i podzielimy się niektórymi z naszych przemyśleń.