Jak zostać Masonem?
pióro i inkaust

Jak zostać Masonem?

Być wolnomularzem to być Człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów.

Nie wstępuj do Wolnomularstwa, jeśli impulsem jest dziecinna ciekawość – czeka cię tylko rozczarowanie. Wstąp jeśli zdecydowałeś się poważnie poznać tę Instytucję. Jeśli kochasz Prawdę i Piękno, lecz twój umysł nie dostrzega poezji rzeczy prostych, a rozum nie jest choćby trochę wrażliwy – nie wstępuj. Szybko się znużysz.

Jeśli jesteś adwokatem lub lekarzem, przemysłowcem lub handlowcem, funkcjonariuszem lub urzędnikiem, szukasz klientów lub popleczników – nie wstępuj. Wolnomularstwo nie spełni twoich oczekiwań. Funkcjonariuszu, rozśmieszysz ministra ze swojej partii, choćby był Masonem, a jego następca mógłby ci zaszkodzić; Handlowcu, twój towar okazałby się podejrzany, jak i twoje Mularstwo; Adwokacie i lekarzu, mógłbyś okazać się niegodny swojego zawodu, w którym ceni się bezinteresowność.

Jeśli jednak jesteś ambitny i twoje umiejętności idą w parze z ambicjami – wstąp, zrealizujesz się. Lecz jeśli szukasz szczudeł na swoje zbyt krótkie nogi – nie wstępuj, nasze ideały nie będą dla ciebie wystarczająco wzniosłe.

Polityku, nie myśl, że znajdziesz sprzymierzeńców w Loży – spotkasz tam tylko tych, którzy już nimi są, a odwrócą się od ciebie ci, którzy zarzucą ci sianie niezgody i odniesiony przez ciebie sukces okaże się chwilowy.

Tak długo jak konflikty interesów, pasje i uprzedzenia będą poróżniać ludzi, Wolnomularstwo będzie dalej nauczać Wtajemniczonych, że: przemoc szkodzi wszystkim; idee podobnie jak ludzie są podporządkowani prawu wzrostu; reformy udaje się przeprowadzić jedynie na przygotowanym na nie gruncie; ludzie oczekujący niecierpliwie na postęp szkodzą mu bardziej niż jego przeciwnicy.

Lecz jeśli: wierzysz w Człowieka i w jego zdolność do doskonalenia się; dostrzegasz głębszą koncepcje szczęście; w świecie zdominowanym przez chaos oraz ludzkie słabości poszukujesz mądrości; wreszcie, jeśli o nic nie prosisz Wolnomularzy, którzy są jedynie ludźmi – wstąp do Wolnomularstwa. Dostarczy Ci ono tego, czego poszukujesz.

Dokładne oszacowanie ile przyszłości spełnić można w chwili obecnej – oto cała tajemnica wielkiej siły. Wkładaj zawsze w to, co czynisz trochę przyszłości, lecz odpowiednią jej miarę.

Victor Hugo (1802-1885), tomik Tas de Pierre („Stos kamieni") opublikowanym po raz pierwszy (1848 r.)

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać jedynie osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc - dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Choć od ogłoszenia Konstytucji Andersona wiele się zmieniło, to jednak zasady ogólne pozostają stałe. Świat jednak ewoluował (zmieniały się koncepcje wolności, samodzielności czy pojęcie obywatela) - a wraz z nim przekształceniom ulegało także wolnomularstwo. Dziś przyjmujemy kobiety i mężczyzn, traktujemy wszystkich zainteresowanych na równych prawach niezależnie od koloru skóry, rasy, orientacji seksualnej, wyznania czy narodowości.

Zasadą jest, że do wolnomularstwa jest się zapraszanym. Niezbędne jest zatem posiadanie osób (wolnomularzy) wprowadzających, którzy przedstawiają sylwetkę kandydata w Loży i proszą o rozpatrzenie sprawy. Nie oznacza to jednak, że nie można ubiegać się o członkostwo (prosić o możliwość przystąpienia).

Nieżyjący już Wielki Mistrz, B:. Piotr Kuncewicz sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Bractwa. Jest to zasada "szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu". Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy spełniają nasze oczekiwania - a ponadto sami poszukują Prawdy, są świadomi obowiązków, jakie niesie ze sobą bycie wolnomularzem oraz są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie. Od Kandydatów do wolnomularstwa oczekujemy tego samego, czego oczekujemy od każdego wolnomularza - aby byli krytyczni wobec siebie i tolerancyjni wobec innych.

Warto zaznaczyć, że jako Loża Misyjna, nie jesteśmy uprawnieni do inicjacji nowych kandydatów. W związku z tym powinność tę przejmuje nasza Loża Matka, czyli Sprawiedliwa i Doskonała Loża Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska. Po inicjacji nowi Bracia i Siostry pracować mogą w warsztacie olsztyńskim.

miecz

Wymagania stawiane kandydatom

Osoba starająca się o zaproszenie do Zakonu powinna:

  • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
  • być osobą pełnoletnią oraz dojrzałą życiowo (preferujemy osoby starsze niż 25 lat)
  • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
  • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata, który nas otacza
  • cieszyć się doskonałą reputacją
  • szanować innych Ludzi
  • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
  • być osobą dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Chcemy w tym miejscu jasno podkreślić, że spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje nam uzyskać zaproszenie do Loży (wolnomularstwo jest ruchem opierającym się na zasadzie konieczności posiadania członków wprowadzających). Można to osiągnąć dwiema drogami:

  • z inicjatywy (i polecenia) aktywnego Wolnomularza
  • z inicjatywy własnej Kandydata - po złożeniu aplikacji drogą mailową

Pierwsza z tych form jest dość oczywista. Jej szczegóły przedstawiane są Kandydatowi podczas indywidualnej, dyskretnej rozmowy przez osobę, która decyduje się być Wolnomularzem Wprowadzającym. Druga metoda jest opisana na stronie Procedura Aplikacji do loży wolnomularskiej Gwiazda Morza.