Czym jest Wolnomularstwo - Trójkąt Wolnomularski Kamień nad Łyną na Wschodzie Olsztyna
cyrkiel i węgielnica

Czym jest wolnomularstwo?

Być wolnomularzem to być Człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów.

Wolnomularstwo, zwane także masonerią jest dobrowolnym, głęboko humanistycznym ruchem filozoficzno-społecznym stawiającym sobie za cel poprawę losu Ludzkości - głównie poprzez samodoskonalenie jego członków (wolnomularzy). W swoich tradycjach, wolnomularstwo posługuje się zestawem wieloznacznych symboli, przekazywanych od pokoleń przez kolejnych Mistrzów. Symbole te w znakomitej większości nawiązują do historii masonerii jako cechu kamieniarskiego - stąd obecność cyrkli, węgielnic, pionów i poziomic.

Masoneria jest jednocześnie ruchem inicjacyjnym, odwołującym się do niezwykle starych tradycji (sięgających czasów średniowiecznych). Jedna z głównych teorii zakłada, że w czasach średniowiecznych, ówcześni kamieniarze (ang. stonemasons) zrzeszali się w gildiach, w których wspólnie zgłębiali tajniki matematyki, sztuki i architektury. To właśnie dlatego masoni podczas prac Loży noszą specyficzne stroje, pełne symboli i alegorii.

insygnia masońskie
insygnia masońskie

Współcześnie Wolnomularze spotykają się w grupach, zwanych lożami. Słowo to także wywodzi się z języka angielskiego, w którym terminem lodge nazywano prowizoryczny warsztat kamieniarski znajdujący się poza siedzibą gildii. Loża skupia zazwyczaj kilka lub kilkanaście osób i cieszy się autonomią. Spotkania (nazywane pracami Loży) odbywają się zwykle raz lub dwa razy w miesiącu.
Trójkąt Kamień nad Łyną nie jest jeszcze Lożą. Podlega pod "Lożę Matkę", tj. Sprawiedliwą i Doskonałą Lożę Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska. To właśnie tam członkowie Trójkąta wraz udają się na prace.

Na temat wolnomularstwa krąży bardzo wiele mitów i teorii spiskowych. Ich źródłem jest zazwyczaj niepohamowana ludzka chęć zbudowania "czarnej legendy". Dlaczego dotyka to naszego ruchu? Masoni, z ich umiłowaniem tajemnicy, posługiwania się językiem symbolicznym, z pielęgnowaniem prastarych tradycji stają się idealnym tematem do plotek. Masoneria nie jest grupą religijną ani sektą. Nie jest także klubem tylko dla bogaczy czy też klubem biznesu. Nie jest miejscem, w którym można dostać się do "grupy trzymającej władzę". Nie jest także tajna. Funkcjonujemy w oparciu o krajową ustawę Prawo o Stowarzyszeniach. Co najwyżej można powiedzieć, że masoneria jest "dyskretna".

insygnia masońskie
insygnia masońskie

W wymiarze bardziej osobistym, Wolnomularstwo jest często określane przez samych masonów jako:

  • sposób na samodoskonalenie
  • szansa na poznanie nowych, ciekawych ludzi o nietuzinkowym spojrzeniu na życie
  • możliwość prowadzenia rozmów na fascynujące tematy
  • wspólne przeżywanie niezwykłej atmosfery ceremonialnych prac
  • unikalna wyspa spokoju i kontemplacji na morzu codziennego, zabieganego życia
  • szansa na otwarcie nowego sposobu widzenia rzeczywistości
  • metoda na budowanie nowych realcji międzyludzkich (w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym)
  • miejsce, gdzie pielęgnowana jest pełna Równość - niezależnie od statusu materialnego, społecznego i zawodowego